Přeskočit na hlavní obsah

Confidence Interval Coverage Sample

Učební komponenta ilustrující centrální limitní větu (CLT) při vzorkování z dodaného souboru dat.

Možnosti

  • data | object (required): datový objekt, jehož klíče odpovídají názvům proměnných a hodnoty hodnotám příslušných proměnných.. Default: none.
  • samples | (array<number>|number): pole čísel nebo jednotlivá čísla označující velikosti vzorků, které lze vybírat.. Default: 25.
  • variables | array (required): názvy proměnných, z nichž lze odebírat vzorky.. Default: none.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined