Přeskočit na hlavní obsah

Weather

Komponenta pro zobrazení aktuálního počasí na určeném místě.

Možnosti

  • location | string: název lokality. Default: none.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined