Přeskočit na hlavní obsah

File Question

Otázka, která žádá uživatele o nahrání souboru.

Možnosti

 • question | (string|node): otázka zobrazená v horní části součásti otázky souboru.. Default: ''.
 • hintPlacement | string: umístění nápovědy (buď nahoře, vlevo, vpravo, nebo dole).. Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: nápovědy, jak odpovědět na otázku.. Default: [].
 • feedback | boolean: řídí, zda se mají zobrazovat tlačítka zpětné vazby. Default: true.
 • chat | boolean: řídí, zda má mít prvek integrovaný chat. Default: false.
 • accept | string: čárkou oddělený seznam jedinečných identifikátorů souborů, které komponenta akceptuje (např. "image/", ".pdf" nebo "audio/").. Default: '*/*'.
 • until | Date: čas, do kdy by studenti měli mít možnost odevzdat odpovědi. Default: none.
 • points | number: maximální počet bodů udělených při klasifikaci. Default: 10.
 • className | string: název třídy. Default: ''.
 • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
 • onChange | function: zpětné volání, které se vyvolá po přijetí souboru. Default: onChange() {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined