Přeskočit na hlavní obsah

Discrete CLT

Výuková komponenta ilustrující centrální limitní větu (CLT) pro kanonické diskrétní rozdělení, binomické rozdělení.

Možnosti

  • showPopStdev | boolean: řídí, zda se má zobrazit směrodatná odchylka populace. Default: true.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined