Přeskočit na hlavní obsah

Free Text Survey

Složka ISLE pro otázky, na které by studenti měli odpovídat formou volného textu. Tato komponenta se od Volnotextové otázky liší tím, že agregovaná skupinová data se zobrazují všem v reálném čase.

Možnosti

  • question | (string|node): otázka, kterou je třeba položit studentům. Default: ''.
  • allowMultipleAnswers | boolean: kontroluje, zda si studenti přejí odpovídat na dotazník vícekrát.. Default: false.
  • anonymous | boolean: kontroluje, zda jsou odpovědi studentů shromažďovány anonymně.. Default: false.
  • rows | number: počet řádků textu ve vstupním poli. Default: 4.
  • className | string: název třídy. Default: ''.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
  • onSubmit | function: funkce zpětného volání volaná při odeslání odpovědi. Default: onSubmit() {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined