Přeskočit na hlavní obsah

Causality Diagram

Výuková složka ilustrující vliv matoucí proměnné při posuzování příčinného vztahu mezi dvěma proměnnými a náhodného výběru.

Možnosti

  • x | (string|node): název vysvětlující proměnné. Default: 'Lights at Night'.
  • y | (string|node): název proměnné odpovědi. Default: 'Child Myopia'.
  • z | (string|node): název matoucí proměnné. Default: 'Parental Myopia'.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined