Přeskočit na hlavní obsah

Continuous CLT

Výuková komponenta ilustrující centrální limitní větu (CLT) pro zvolené spojité rozdělení.

Možnosti

  • distributions | array<string>: statistická rozdělení, z nichž si můžete vybrat ("rovnoměrné", "exponenciální" a/nebo "normální").. Default: [ 'uniform', 'exponential', 'normal' ].
  • samples | (array<number>|number): pole čísel nebo jednotlivá čísla označující velikosti vzorků, které lze vybírat.. Default: 25.
  • hideFormulas | boolean: řídí, zda se mají v textu komponenty skrývat vzorce.. Default: false.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined