Preskoči na glavno vsebino

Confidence Interval Coverage Sample

Učna komponenta, ki ponazarja centralni limitni teorem (CLT) pri vzorčenju iz predloženega nabora podatkov.

Možnosti#

  • data | object (required): podatkovni objekt s ključi, ki ustrezajo imenom spremenljivk, in vrednostmi, ki vsebujejo vrednosti ustreznih spremenljivk.. Default: none.
  • samples | (array<number>|number): polje številk ali ena sama številka, ki označuje velikost vzorca, ki ga je mogoče sestaviti.. Default: 25.
  • variables | array (required): imena spremenljivk, ki jih je mogoče vzorčiti iz. Default: none.

Primeri#

Urejevalnik v živo
Rezultat
ReferenceError: Provider is not defined