Přeskočit na hlavní obsah

Confidence Interval Coverage Binomial

Výuková komponenta ilustrující pokrytí intervalů spolehlivosti pro střední hodnotu binomického rozdělení.

Možnosti

  • intro | (node|string): přepíše výchozí (interaktivní) úvodní text.. Default: none.
  • quartileNotation | boolean: kontroluje, zda se má v úvodním textu používat kvartilový zápis.. Default: true.
  • sampleStats | boolean: kontroluje, zda je možné při výpočtu standardní chyby přepínat mezi použitím výběrového podílu nebo známé populační pravděpodobnosti úspěchu.. Default: true.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined