Skip to main content

Confidence Interval Coverage Sample

Õppekomponent, mis illustreerib keskse piirväärtuse teoreemi (CLT), kui proovivõtmine toimub esitatud andmestikust.

Valikud#

  • data | object (required): andmeobjekt, mille võtmed vastavad muutujate nimedele ja väärtused hoiavad vastavate muutujate väärtusi. Default: none.
  • samples | (array<number>|number): numbrite massiivi või üksikuid numbreid, mis tähistavad valimi suurust, mida saab võtta.. Default: 25.
  • variables | array (required): nende muutujate nimed, millest võib võtta proove.. Default: none.

Näited#

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined