Siirry pääsisältöön

Confidence Interval Coverage Sample

Oppimiskomponentti, joka havainnollistaa CLT-teorian (Central Limit Theorem), kun näytteitä otetaan annetusta datajoukosta.

Vaihtoehdot#

  • data | object (required): datakohde, jonka avaimet vastaavat muuttujien nimiä ja arvot vastaavat muuttujien arvoja.. Default: none.
  • samples | (array<number>|number): numerosarja tai yksittäinen numero, joka ilmaisee otoskokoja, jotka voidaan ottaa.. Default: 25.
  • variables | array (required): niiden muuttujien nimet, joista voidaan ottaa näytteitä.. Default: none.

Esimerkkejä#

Live Editor
Tulos
ReferenceError: Provider is not defined