Přeskočit na hlavní obsah

Confidence Interval Coverage Normal

Výuková komponenta ilustrující pokrytí intervalů spolehlivosti pro střední hodnotu normálního rozdělení.

Možnosti

  • intro | (node|string): přepíše výchozí (interaktivní) úvodní text.. Default: none.
  • quartileNotation | boolean: určuje, zda se má jako index kritické hodnoty použít alfa/2 nebo jen kritická.. Default: true.
  • sampleStats | boolean: kontroluje, zda má být možné přepínat mezi použitím výběrové směrodatné odchylky nebo známé populační směrodatné odchylky při výpočtu směrodatné chyby.. Default: true.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined