Přeskočit na hlavní obsah

Mean vs. Median

Interaktivní hra testující schopnost žáků určit medián a průměr daného rozdělení.

Možnosti

  • feedback | boolean: řídí, zda se mají zobrazovat tlačítka zpětné vazby. Default: false.
  • header | string: název panelu, ve kterém se generuje průměr a medián.. Default: none.
  • id | string: identifikátor součásti. Default: 'mean_vs_median'.
  • intro | node: případný úvodní materiál. Default: none.
  • seed | number: semeno pro inicializaci generátoru pseudonáhodných čísel.. Default: none.
  • showStatistics | boolean: řídí, zda se mají zobrazovat statistiky výkonu žáků a skupin.. Default: false.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined