Přeskočit na hlavní obsah

Beta Distribution

Výuková komponenta pro výpočet pravděpodobností rozdělení beta.

Možnosti

  • domain | object: objekt polí x a y s počátečním a koncovým bodem příslušné osy.. Default: none.
  • step | (number|string): velikost kroku posuvného vstupu. Default: 0.01.
  • tabs | array<string>: které karty se mají zobrazit (buď less, greater, nebo rozsah).. Default: [ 'smaller', 'greater', 'range' ].
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined