Přeskočit na hlavní obsah

Checkbox Input

Vstupní komponenta zaškrtávacího políčka. Lze použít jako součást ovládacího panelu ISLE nebo samostatně. V druhém případě chcete zpracovávat změny pomocí atributu onChange nebo vázat hodnotu na globální proměnnou pomocí atributu bind.

Možnosti

  • bind | string: název globální proměnné, do které se přiřadí hodnota zaškrtávacího políčka.. Default: ''.
  • defaultValue | boolean: boolean hodnota udávající výchozí hodnotu zaškrtávacího políčka. Default: false.
  • value | boolean: hodnota zaškrtávacího políčka (pro řízenou komponentu). Default: none.
  • disabled | boolean: označuje, zda je vstup aktivní, nebo ne. Default: false.
  • inline | boolean: označuje, zda se zaškrtávací políčko zobrazuje inline. Default: false.
  • onChange | function: zpětné volání, které se vyvolá po kliknutí na zaškrtávací políčko. Funkce je volána s aktuální hodnotou zaškrtávacího políčka. Default: onChange() {}.
  • legend | (string|node): text zobrazený vedle zaškrtávacího políčka. Default: ''.
  • tooltip | string: text zobrazený při najetí na zaškrtávací políčko. Default: ''.
  • tooltipPlacement | string: pozice nápovědy tlačítka. Default: 'right'.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined