Přeskočit na hlavní obsah

Image

Komponenta pro zobrazení obrázku.

Možnosti

 • src | string (required): umístění zdroje obrázku. Default: none.
 • alt | string: popis obrázku. Default: ''.
 • body | string: data obrázku v kódování base64. Default: none.
 • height | (number|string): výška obrázku (v px). Default: none.
 • width | (number|string): šířka obrázku (v px). Default: none.
 • inline | boolean: umožňuje obklopit obrázek textem. Default: false.
 • id | string: identifikátor součásti. Default: none.
 • showModal | boolean: řídí, zda se má zobrazit celoobrazovkové modální zobrazení.. Default: true.
 • className | string: název třídy. Default: ''.
 • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
 • onShare | function: zpětné volání vyvolané s obrázkem, pokud je kliknuto na tlačítko "sdílet".. Default: none.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined