Přeskočit na hlavní obsah

Hypothesis Testing for Proportions

Výuková část o testech hypotéz pro podíl populace.

Možnosti

  • types | array<string>: typ(y) testu (Jednovýběrový, Dvouvýběrový), který by měl widget zobrazit.. Default: [ 'One-Sample', 'Two-Sample' ].
  • feedback | boolean: řídí, zda se mají zobrazovat tlačítka zpětné vazby. Default: false.
  • nullHypothesisAsValue | boolean: vždy zobrazí nulovou hypotézu jako jedinou hodnotu.. Default: false.
  • pValue | string: vlastní označení p-hodnoty (měl by to být řetězec rovnic LaTeXu).. Default: none.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined