Přeskočit na hlavní obsah

Dashboard

Ovládací panel pro kombinaci zpracování více podřízených vstupních polí.

Možnosti

 • autoStart | boolean: pokud je nastaveno na true, funkce onGenerate se při spuštění spustí s výchozími vstupními hodnotami.. Default: true.
 • autoUpdate | boolean: řídí, zda se má funkce onGenerate vyvolat automaticky, když se změní jedno z podřízených vstupních polí.. Default: false.
 • description | (string|node): popis přístrojové desky. Default: ''.
 • disabled | boolean: řídí, zda má být přístrojová deska vypnuta. Default: false.
 • label | string: štítek tlačítka. Default: none.
 • maxWidth | number: maximální šířka přístrojové desky. Default: 600.
 • className | string: název třídy. Default: ''.
 • bodyClassName | string: název třídy pro tělo karty. Default: 'd-grid gap-3'.
 • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
 • onGenerate | function: funkce vyvolaná při kliknutí na tlačítko nebo při změně jedné ze vstupních hodnot panelu (pokud je autoUpdate nastaveno na true). Funkce je volána s hodnotami vstupních polí v pořadí, v jakém jsou umístěny na panelu.. Default: onGenerate() {}.
 • title | (string|node): název karty. Default: ''.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined