Pereiti prie pagrindinio turinio

Confidence Interval Coverage Sample

Mokymosi komponentas, iliustruojantis centrinę ribinę teoremą (CLT), kai imtys imamos iš pateikto duomenų rinkinio.

Parinktys#

  • data | object (required): duomenų objektas, kurio raktai atitinka kintamųjų pavadinimus, o reikšmės - atitinkamų kintamųjų reikšmes.. Default: none.
  • samples | (array<number>|number): skaičių masyvą arba vieną skaičių, žymintį imties dydžius, kuriuos galima sudaryti.. Default: 25.
  • variables | array (required): kintamųjų, iš kurių galima imti imtį, pavadinimai. Default: none.

Pavyzdžiai#

Tiesioginis redaktorius
Rezultatas
ReferenceError: Provider is not defined