Přeskočit na hlavní obsah

Beacon Tooltip

Komponenta umisťující maják do lekce, buď samostatně, nebo připojená k cíli. Po najetí nebo kliknutí na maják se zobrazí nápověda.

Možnosti

  • title | (string|node): název, který se zobrazí v horní části nápovědy k nástroji.. Default: none.
  • content | (string|node): obsah nápovědy. Default: 'content comes here...'.
  • event | string: pokud je nastaveno na click, nápověda se přepne při kliknutí na maják; pokud je nastaveno na hover, nápověda se aktivuje při najetí na maják.. Default: 'click'.
  • placement | string: umístění nápovědy vzhledem k cíli (buď top, nahoře-začátek, nahoře-konec, bottom, dole-konec, left, vlevo-začátek, vlevo-konec, right, vpravo-začátek, vpravo-konec, auto nebo střed).. Default: 'left'.
  • target | string: třída nebo selektor ID prvku, ke kterému se má připojit nápověda.. Default: ''.
  • offset | number: vzdálenost mezi tipem nástroje a cílem v pixelech.. Default: 15.
  • onChange | function: zpětné volání vyvolané při změně stavu nápisu. Přijímá dva argumenty: action (open nebo close) a předané props.. Default: onChange() {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined