Přeskočit na hlavní obsah

Standardization

Výuková složka vysvětlující proces standardizace dat.

Možnosti

  • showProbabilities | boolean: řídí, zda se mají zobrazit pravděpodobnosti. Default: false.
  • step | (number|string): velikost kroku posuvného vstupu. Default: 'any'.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined