Přeskočit na hlavní obsah

Word Venn Diagram

Vennův diagram vizualizující výskyt slov v dokumentech dodané matice termín-dokument.

Možnosti

  • height | number: výška Vennova diagramu v pixelech. Default: 350.
  • nTexts | number (required): počet zdrojů, z nichž byl text získán. Default: none.
  • onClick | function: zpětné volání pro to, co se má provést po kliknutí na "Draw Venn Diagram".. Default: onClick() {}.
  • tdm | array (required): mřížka, která má představovat matici term document matrix.. Default: none.
  • vocabulary | array (required): array v pořadí předaného pole tdm tak, aby indexy odpovídaly slovům.. Default: none.
  • width | number: šířka Vennova diagramu v pixelech. Default: 600.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined