Přeskočit na hlavní obsah

R Help

Zajistěte, aby slova po kliknutí vytáhla dokumentaci R v modálním okně.

Možnosti

  • func | string: název funkce R, ke které se má otevřít dokumentace. Pokud není uveden, předpokládá se, že obsah značky RHelp je roven názvu funkce.. Default: ''.
  • library | string: název balíčku R, ve kterém se funkce nachází.. Default: 'base'.
  • visible | boolean: řídí, zda se má při spuštění otevřít modální okno nápovědy.. Default: false.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined