Hoppa till huvudinnehåll

Confidence Interval Coverage Sample

En inlärningskomponent som illustrerar teoremet om den centrala gränsen (CLT) vid provtagning från en medföljande datamängd.

Alternativ#

  • data | object (required): dataobjekt med nycklar som motsvarar variabelnamnen och värden som innehåller värdena för respektive variabler.. Default: none.
  • samples | (array<number>|number): en rad siffror eller en enda siffra som anger de urvalsstorlekar som kan dras.. Default: 25.
  • variables | array (required): namn på variabler som kan tas ut som prov från. Default: none.

Exempel#

Live-redigerare
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined