Overslaan naar hoofdinhoud

Confidence Interval Coverage Sample

Een leercomponent die de Centrale Limietstheorie (CLT) illustreert bij het bemonsteren van een aangeleverde dataset.

Opties#

  • data | object (required): gegevensobject met toetsen komen overeen met namen van variabelen en waarden die de waarden van de respectieve variabelen bevatten. Default: none.
  • samples | (array<number>|number): array van getallen of een enkel getal dat de te trekken steekproefgroottes aanduidt. Default: 25.
  • variables | array (required): namen van variabelen die kunnen worden bemonsterd uit. Default: none.

Voorbeelden#

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined