Gå til hovedindhold

Confidence Interval Coverage Sample

En læringskomponent, der illustrerer den centrale grænsesætning (CLT) ved stikprøveudtagning fra et leveret datasæt.

Indstillinger#

  • data | object (required): dataobjekt med nøgler, der svarer til variabelnavne, og værdier, der indeholder værdierne for de respektive variabler. Default: none.
  • samples | (array<number>|number): en række tal eller et enkelt tal, der angiver de stikprøvestørrelser, der kan udtages. Default: 25.
  • variables | array (required): navne på variabler, der kan udtages som prøve fra. Default: none.

Eksempler#

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined