Přeskočit na hlavní obsah

Networks

Generování sítí z Erdős-Rényiho modelu.

Možnosti

  • maxNumNodes | number: maximální počet uzlů, které lze pro síť vybrat.. Default: 30.
  • showEdgeChart | boolean: řídí, zda se má zobrazit graf s počtem hran v každé generované síti (resetuje se při změně počtu uzlů).. Default: false.
  • showTransitivities | boolean: zda sčítat tranzitivity / globální koeficienty shlukování pro generované sítě.. Default: false.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined