Skip to main content

Draggable List

Loetelu lohistatavatest elementidest, mida õpilased saavad ümber järjestada.

Valikud#

  • data | array (required): objektide massiivi võtmetega "id" ja "tekst".. Default: none.
  • onChange | function: callback, mida kutsutakse üles uue järjestatud andmemassiiviga iga muudatuse korral. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: tagasilöögifunktsioon, mis käivitub pärast komponendi paigaldamist. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: kontrollib, kas andmeelemendid tuleks algsel kuvamisel segada.. Default: false.
  • disabled | boolean: kontrollib, kas elemente saab lohistada või mitte. Default: false.
  • className | string: klassi nimi. Default: ''.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.

Näited#

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined