Skip to main content

Beacon Tooltip

Komponent, mis paigutab majaka õppetöösse kas iseseisvalt või "sihtmärgi" külge kinnitatud. Majakale hõljudes või sellele klõpsates kuvatakse tööriistavihik.

Valikud

  • title | (string|node): pealkiri, mis kuvatakse tööriistavihje ülaosas. Default: none.
  • content | (string|node): tööriistade sisu. Default: 'content comes here...'.
  • event | string: kui on määratud click, siis lülitatakse tööriistade otsik sisse, kui klõpsatakse majakal; kui on määratud hover, siis aktiveeritakse tööriistade otsik hõljumise teel.. Default: 'click'.
  • placement | string: Tooltipi paigutus suhteliselt "sihtmärgi" suhtes (kas "top", "top-start", "top-end", "bottom", "bottom-end", "left", "left-start", "left-end", "right", "right-start", "right-end", "auto" või "center").. Default: 'left'.
  • target | string: klassi või ID valija elemendi jaoks, millele tööriistatippi lisada. Default: ''.
  • offset | number: tööriistakriipsu ja "sihtmärgi" vaheline kaugus pikslites. Default: 15.
  • onChange | function: tagasikutsumine, mis kutsutakse esile tööriistakriipsu oleku muutumisel. Saab kaks argumenti: "tegevus" ("avamine" või "sulgemine") ja üleantud "rekvisiidid".. Default: onChange() {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined