Skip to main content

Free Text Survey

ISLE-komponent küsimuste jaoks, mille puhul õpilased peaksid esitama vastused vaba tekstina. See komponent erineb FreeTextQuestionist selle poolest, et koondatud rühmaandmed kuvatakse kõigile reaalajas.

Valikud

  • question | (string|node): küsimus, mida õpilastele esitada. Default: ''.
  • allowMultipleAnswers | boolean: kontrollib, kas soovitakse, et õpilased saaksid vastata küsitlusele mitu korda.. Default: false.
  • anonymous | boolean: kontrollib, kas õpilaste vastuseid kogutakse anonüümselt. Default: false.
  • rows | number: tekstiridade arv sisendväljal. Default: 4.
  • className | string: klassi nimi. Default: ''.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.
  • onSubmit | function: callback-funktsioon, mida kutsutakse üles, kui vastus on esitatud. Default: onSubmit() {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined