Skip to main content

R Help

Tehke sõnad, mis tõmbavad R-dokumentatsiooni modaalses aknas üles, kui klõpsate sellel.

Valikud

  • func | string: selle R-funktsiooni nimi, mille dokumentatsiooni soovitakse avada. Kui seda ei esitata, eeldatakse, et RHelp sildi sisu on võrdne funktsiooni nimega.. Default: ''.
  • library | string: selle R-paketi nimi, milles funktsioon asub. Default: 'base'.
  • visible | boolean: kontrollib, kas abi modaalne aken peaks avanema käivitamisel. Default: false.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined