Gå til hovedindhold

Draggable List

En liste over elementer, der kan trækkes, og som eleverne kan ordne på ny.

Indstillinger#

  • data | array (required): array af objekter med nøglerne id og text. Default: none.
  • onChange | function: callback påkaldt med nyordnet datamatrix ved hver ændring. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: callback-funktion, der påkaldes efter montering af komponent. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: styrer, om dataelementer skal blandes i den første visning. Default: false.
  • disabled | boolean: kontrollerer, om elementer kan trækkes eller ej. Default: false.
  • className | string: klassens navn. Default: ''.
  • style | object: CSS inline-stilarter. Default: {}.

Eksempler#

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined