Treci la conținutul principal

Draggable List

O listă de elemente glisabile care pot fi reordonate de către elevi.

Opțiuni#

  • data | array (required): matrice de obiecte cu cheile id și text.. Default: none.
  • onChange | function: callback invocat cu noul tablou de date ordonat la fiecare modificare. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: funcția de callback invocată după montarea componentei. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: controlează dacă elementele de date trebuie să fie amestecate în afișarea inițială. Default: false.
  • disabled | boolean: controlează dacă elementele pot fi trasate sau nu. Default: false.
  • className | string: numele clasei. Default: ''.
  • style | object: Stiluri inline CSS. Default: {}.

Exemple#

Editor live
Rezultat
ReferenceError: Provider is not defined