Skip to main content

Accordion

Akordioni komponent, mis kontrollib vertikaalseid liugureid.

Valikud

  • active | number: alguses avatava liuguri indeks. Default: none.
  • canCloseAll | boolean: kas kõiki pealkirju saab kokku lükata. Default: false.
  • headers | array<(string|node)>: päise nimede massiivi. Default: none.
  • headerStyle | object: võib määrata stiili ka päisribadele. Default: none.
  • headerClassName | string: see tühistab antud klassi nime päise puhul.. Default: none.
  • onChange | function: callback, mida kutsutakse üles uue aktiivse vertikaalse liuguri indeksiga. Default: onChange() {}.
  • className | string: klassi nimi välimise div jaoks. Default: ''.
  • style | object: CSS inline stiilid välise div jaoks. Default: none.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined