Skip to main content

Seal

Heakskiidu pitser.

Valikud

 • active | boolean: kontrollib, kas pitser on aktiivne või hallatud. Default: true.
 • onClick | function: Callback-funktsioon, mis kutsutakse esile, kui noodile vajutatakse. Default: onClick() {}.
 • scale | number: objekti suurus (kui seda ei ole selgesõnaliselt määratud, ei muudeta pitseri mõõtkava). Default: none.
 • innerStyle | object: stiil siseringi jaoks. Default: {}.
 • lower | string: alumine tekst. Default: 'The lower text'.
 • lowerArc | number: alumise teksti kaari. Default: 150.
 • noOrnaments | boolean: takistab ornamentide renderdamist. Default: false.
 • removable | boolean: kontrollib, kas märkus eemaldatakse, kui sellele klõpsatakse. Default: false.
 • style | object: elemendi stiil. Default: none.
 • title | (string|node): pitseri nimetus. Default: 'Enter a title'.
 • upper | string: ülemine tekst. Default: 'The upper text'.
 • upperArc | number: ülemise teksti kaari. Default: 150.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined