Премини към основното съдържание

Draggable List

Списък с елементи, които могат да бъдат премествани с влачене и които могат да бъдат пренареждани от учениците.

Опции#

  • data | array (required): масив от обекти с ключове id и text. Default: none.
  • onChange | function: обратно извикване с новоподреден масив от данни при всяка промяна. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: функция за обратна връзка, извикана след монтиране на компонент. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: контролира дали елементите на данните трябва да се разбъркват при първоначалното показване.. Default: false.
  • disabled | boolean: контролира дали елементите могат да бъдат плъзгани или не. Default: false.
  • className | string: име на класа. Default: ''.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.

Примери#

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined