Preskoči na glavno vsebino

Draggable List

Seznam elementov, ki jih je mogoče povleči in jih lahko učenci prerazporedijo.

Možnosti#

  • data | array (required): polje objektov s ključema id in text. Default: none.
  • onChange | function: povratni klic, sprožen z novo urejenim podatkovnim poljem ob vsaki spremembi. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: povratna funkcija, ki se sproži po namestitvi komponente. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: nadzoruje, ali naj se podatkovni elementi pri začetnem prikazu premešajo.. Default: false.
  • disabled | boolean: nadzoruje, ali je elemente mogoče povleči ali ne.. Default: false.
  • className | string: ime razreda. Default: ''.
  • style | object: Vnosni slogi CSS. Default: {}.

Primeri#

Urejevalnik v živo
Rezultat
ReferenceError: Provider is not defined