Overslaan naar hoofdinhoud

Draggable List

Een lijst met versleepbare elementen die door de leerlingen opnieuw kunnen worden geordend.

Opties#

  • data | array (required): array van objecten met id en tekst toetsen. Default: none.
  • onChange | function: callback ingeroepen met nieuw bestelde data-array bij elke wijziging. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: terugbelfunctie ingeroepen na montage van de component. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: controleert of de gegevenselementen in de initiële weergave moeten worden geschud. Default: false.
  • disabled | boolean: regelt of elementen al dan niet kunnen worden versleept. Default: false.
  • className | string: klassennaam. Default: ''.
  • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.

Voorbeelden#

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined