Skip to main content

File Question

Küsimus, milles palutakse kasutajal laadida üles fail.

Valikud

 • question | (string|node): failiküsimuse komponendi ülaosas kuvatav küsimus. Default: ''.
 • hintPlacement | string: vihjete paigutus (kas "üleval", "vasakul", "paremal" või "all").. Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: vihjeid, mis annavad suuniseid küsimusele vastamiseks. Default: [].
 • feedback | boolean: kontrollib, kas tagasiside nuppe kuvada. Default: true.
 • chat | boolean: kontrollib, kas elemendil peaks olema integreeritud vestlus. Default: false.
 • accept | string: komadega eraldatud unikaalsete failitunnuste loetelu, mida komponent aktsepteerib (nt "image/", ".pdf" või "audio/").. Default: '*/*'.
 • until | Date: aega, kuni õpilastel peaks olema lubatud vastuseid esitada. Default: none.
 • points | number: hindamisel antavate punktide maksimaalne arv. Default: 10.
 • className | string: klassi nimi. Default: ''.
 • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.
 • onChange | function: callback, mida kutsutakse üles faili saamisel. Default: onChange() {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined