Pāriet uz galveno saturu

Draggable List

Velkamo elementu saraksts, ko skolēni var pārkārtot.

Iespējas#

  • data | array (required): objektu masīvs ar id un text atslēgām. Default: none.
  • onChange | function: atgriezeniskais izsaukums, kas tiek izsaukts ar jaunu sakārtotu datu masīvu par katru izmaiņu.. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: atgriezeniskā zvana funkcija, kas tiek izsaukta pēc komponenta montāžas. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: kontrolē, vai datu elementi sākotnējā attēlojumā ir jāsajauc.. Default: false.
  • disabled | boolean: kontrolē, vai elementus var vilkt vai nē. Default: false.
  • className | string: klases nosaukums. Default: ''.
  • style | object: CSS iebūvētie stili. Default: {}.

Piemēri#

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined