Przejdź do głównej treści

Draggable List

Lista elementów do przeciągania, które mogą być ponownie uporządkowane przez uczniów.

Opcje

  • data | array (required): tablica obiektów z klawiszami id i text. Default: none.
  • onChange | function: wywołanie zwrotne z nowo zamówioną tablicą danych przy każdej zmianie. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: funkcja callback wywoływana po zamontowaniu elementu. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: kontroluje, czy elementy danych powinny być przemieszane we wstępnym wyświetlaniu. Default: false.
  • disabled | boolean: kontroluje, czy elementy mogą być przeciągane, czy nie. Default: false.
  • className | string: nazwa klasy. Default: ''.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined