Skip to main content

Sortable Tree

Õhuke ümbris react-sortable-tree, mis toetab kõiki nimetatud komponendi omadusi.

Valikud

  • treeData | array<object> (required): objektide massiivi "pealkirjaga" (sõlme esmane silt), subtitle (sekundaarne silt), expanded (kuvab sõlme lapsi, kui see on seatud tõeseks) ja/või children (vastava sõlme juurde kuuluvate lastesõlmede massiivi).. Default: none.
  • title | (string|node): päise pealkiri. Default: none.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined