Skip to main content

Weather

Komponent, mis näitab praegust ilma määratud asukohas.

Valikud

  • location | string: asukoha nimi. Default: none.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined