Siirry pääsisältöön

Draggable List

Luettelo raahattavista elementeistä, joita oppilaat voivat järjestellä uudelleen.

Vaihtoehdot#

  • data | array (required): joukko objekteja, joiden avaimet ovat id ja text.. Default: none.
  • onChange | function: callback, jota kutsutaan uudella järjestetyllä tietomäärällä jokaisen muutoksen yhteydessä.. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: takaisinkutsufunktio, joka käynnistetään komponentin asennuksen jälkeen. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: ohjaa, sekoitetaanko tietoelementtejä alkuperäisessä näytössä.. Default: false.
  • disabled | boolean: valvoo, voiko elementtejä raahata vai ei. Default: false.
  • className | string: luokan nimi. Default: ''.
  • style | object: CSS-inline-tyylit. Default: {}.

Esimerkkejä#

Live Editor
Tulos
ReferenceError: Provider is not defined