Skip to main content

Checkbox Input

Valikukasti sisendkomponent. Saab kasutada ISLE armatuurlaua osana või iseseisvalt. Viimasel juhul soovite muudatusi käsitleda atribuudi onChange kaudu või siduda väärtus globaalse muutujaga atribuudi bind kaudu.

Valikud

  • bind | string: globaalse muutuja nimi, millele määratakse ruutu väärtus. Default: ''.
  • defaultValue | boolean: boolean väärtus, mis näitab ruutu vaikeväärtust.. Default: false.
  • value | boolean: märkeruutude väärtus (kontrollitava komponendi puhul). Default: none.
  • disabled | boolean: näitab, kas sisend on aktiivne või mitte. Default: false.
  • inline | boolean: näitab, kas märkeruut kuvatakse rivis. Default: false.
  • onChange | function: callback-funktsioon, mis kutsutakse esile, kui ruutu klikkida. Funktsiooni kutsutakse välja praeguse märkeruudu väärtusega.. Default: onChange() {}.
  • legend | (string|node): tekst, mis kuvatakse märkeruutude kõrval. Default: ''.
  • tooltip | string: tekst, mis kuvatakse, kui hõljuda märkeruudu kohal. Default: ''.
  • tooltipPlacement | string: nupu tooltip'i asukoht. Default: 'right'.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined