Skip to main content

Image

Komponent pildi kuvamiseks.

Valikud

 • src | string (required): pildi allika asukoht. Default: none.
 • alt | string: pildi kirjeldus. Default: ''.
 • body | string: pildi base64-kodeeritud andmed. Default: none.
 • height | (number|string): pildi kõrgus (px). Default: none.
 • width | (number|string): pildi laius (px). Default: none.
 • inline | boolean: võimaldab kujutist ümbritseda tekstiga. Default: false.
 • id | string: komponendi identifikaator. Default: none.
 • showModal | boolean: kontrollib, kas kuvada täisekraaniline modaalne vaade. Default: true.
 • className | string: klassi nimi. Default: ''.
 • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.
 • onShare | function: callback, mis kutsutakse üles koos pildiga, kui nupule "share" vajutatakse. Default: none.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined