Skip to main content

Dashboard

Armatuurlaud mitme lapse sisendvälja käsitlemise kombineerimiseks.

Valikud

 • autoStart | boolean: kui see on seatud true, siis käivitatakse funktsioon onGenerate käivitamisel vaikimisi sisendväärtustega.. Default: true.
 • autoUpdate | boolean: kontrollib, kas funktsioon "onGenerate" peaks automaatselt käivituma, kui üks laps-sisendusväljadest muutub.. Default: false.
 • description | (string|node): armatuurlaua kirjeldus. Default: ''.
 • disabled | boolean: kontrollib, kas armatuurlaud keelatakse. Default: false.
 • label | string: nupu silt. Default: none.
 • maxWidth | number: armatuurlaua maksimaalne laius. Default: 600.
 • className | string: klassi nimi. Default: ''.
 • bodyClassName | string: kaardi korpuse klassi nimi. Default: 'd-grid gap-3'.
 • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.
 • onGenerate | function: funktsioon, mis käivitub, kui nupule vajutatakse või kui üks armatuurlaua sisendväärtustest muutub (kui autoUpdate on seatud true). Funktsiooni kutsutakse välja koos sisendväljade väärtustega selles järjekorras, milles need on armatuurlauale paigutatud.. Default: onGenerate() {}.
 • title | (string|node): kaardi pealkiri. Default: ''.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined