Hoppa till huvudinnehåll

Draggable List

En lista med dragbara element som eleverna kan ordna om.

Alternativ#

  • data | array (required): array av objekt med nycklarna id och text.. Default: none.
  • onChange | function: callback som anropas med en nyordnad datamatris vid varje ändring. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: callback-funktion som anropas efter montering av komponenten. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: kontrollerar om dataelement ska blandas vid den första visningen.. Default: false.
  • disabled | boolean: kontrollerar om element kan dras eller inte. Default: false.
  • className | string: Klassnamn.. Default: ''.
  • style | object: CSS-stilar inline. Default: {}.

Exempel#

Live-redigerare
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined