Pereiti prie pagrindinio turinio

Draggable List

Vilktinų elementų sąrašas, kurį mokiniai gali pertvarkyti.

Parinktys

  • data | array (required): objektų su id ir text raktais masyvas. Default: none.
  • onChange | function: grįžtamasis skambutis su naujai sutvarkytu duomenų masyvu, iškviečiamas kiekvieno pakeitimo metu.. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: grįžtamojo ryšio funkcija, iškviečiama sumontavus komponentą. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: kontroliuoja, ar pradinio rodymo metu duomenų elementai turėtų būti permaišyti.. Default: false.
  • disabled | boolean: kontroliuoja, ar elementus galima vilkti, ar ne.. Default: false.
  • className | string: klasės pavadinimas. Default: ''.
  • style | object: CSS eilutės stiliai. Default: {}.

Pavyzdžiai

Tiesioginis redaktorius
Rezultatas
ReferenceError: Provider is not defined