Přeskočit na hlavní obsah

Map

Geografická mapa, do které lze zadat buď názvy míst, nebo hodnoty zeměpisné délky a šířky.

Možnosti

  • data | object (required): objekt pole hodnot pro každou proměnnou. Default: none.
  • scope | string: rozsah zobrazované mapy. Default: 'world'.
  • locations | string: název proměnné v data, která obsahuje názvy umístění. Default: none.
  • locationmode | string: buď ISO-3, USA-states, nebo názvy zemí označující způsob kódování hodnot v místech.. Default: 'country names'.
  • longitude | string: název proměnné v data, která obsahuje hodnoty zeměpisné délky. Default: none.
  • latitude | string: název proměnné v data, která obsahuje hodnoty zeměpisné šířky. Default: none.
  • showLand | boolean: zda zobrazovat geografické prvky na mapě. Default: false.
  • aggregation | string: řetězec určující způsob agregace hodnot pro každé místo (buď sum, avg, min, max, mode, median, count, first, nebo last).. Default: 'sum'.

Příklady